Kasulik teada

Kasulik Teada

Kontakt

KASULIK

Pumba valimine
Pumba valimise üldpõhimõtted.
Pump valitakse alati selline, et oleksid tagatud vee hulk ja surve, arvestades kaevu tootlikkust. Pumba tõstekõrgus moodustub veepinna kõige madalama taseme (võib langeda kuni pumbani) ja veevõtu koha kõrguste vahest, hüdrofoori rõhu ülemisest piirist (1 bar = 10 mvs) + torutakistus meetrites….

Pumba paigaldamine
Võimalused pumpade paigaldamiseks.
Sõltuvalt tellija poolt esitatud kriteeriumidest on pumpade puurauku paigutamiseks mitmeid moodused, osad neid on siin joonistel….

Veepuhastussüsteem
Veepuhastusseadmed.
Erinevad veepuhastusfiltrid võimaldavad puuraugust saadava “pesuvee” muuta puhtaks ja kvaliteetseks joogiveeks, eraldades veest raskemetallid ja katlakivi tekitava kaltsiumi ning balansseerides looduslikke mineraale. Veepuhastussüsteemi põhimõtteline ülesehitus:…