Tehnoloogilised puurimised

Teenused

Kontakt

TEHNOLOOGILISED PUURIMISED

Tehnoloogiliste puurimistena saab käsitleda erineva otstarbega avade puurimist
pinnasesse. Nimetada võib:

  1. Vundamendi vaiad
  2. Aiapostide augud
  3. Lipumastide augud
  4. Maanduselektroodid elektriohutuse tagamiseks

Tehnoloogiliste puurimiste puhul üldjuhul eraldi kooskõlastusi ja tegevuslubasid vaja ei
ole kuna nimetatud tööd on üldprojektide osad.