Maakütte puuraugud

Teenused

Kontakt

MAAKÜTTE PUURAUGUD

ENERGIAPUURKAEV JA SOOJUSPUURAUK MAASOOJUSE SAAMISEKS

Tihti tekib olukord, kus tellija soovib paigaldada maasoojuspumba, kuid vaba maapinda
horisontaalse kollektori paigaldamiseks ei ole või ei soovita rikkuda kõrghaljastust.
Sellisel juhul on õige kaaluda energiakaevude või soojuspuuraukude (soojusvai)
rajamist.
Avatud süsteem.
Avatud süsteemi puhul rajatakse kaks puurkaevu, ühest võetakse vesi ja pumbatakse
soojusvahetuskollektorisse, kus eemaldatakse põhjaveest soojus ning seejärel
suunatakse vesi tagasi teise puurkaevu. Avatud süsteemi miinuseks on asjaolu, et
nende rajamine nõuab rohkem pinda kuna puurkaevudel on hooldusala raadiusega 10
meetrit, kus on kitsendused majandustegevusele.
Kinnine süsteem.
Kinnise süsteemi puhul rajatakse soojuspuurauk (soojusvai) või augud kuhu
paigaldatakse vertikaalkollektor, mis koosneb ühest pralleelsest U-kujilisest PE torust.
Peale soojusvahetustorustiku paigaldamist täidetakse puurauk tamponeerimisseguga,
mis tagab parema soojusvahetuse kivimiga. Kollektoris tsirkuleeriv soojusvahetusvedelik
ammutab maapinnast soojust, transpordib selle soojuspumba aurustisse ja voolab
jahtununa vertikaalkollektorisse tagasi. Maapinnast ammutatud soojusenergia
kuumutatakse soojuspumba toel küttesüsteemile vajaliku temperatuuritasemeni.
Soojusvahetustorustikus ringleb madala külmumistemperatuuriga vedelik, kasutatakse
piirituse või propüleenglükooli 40% vesilahust nn. geotermilist vedelikku.
Kuna soojspuurauk on lõpuni tamoneeritud ning temast vett ei võeta siis
sanitaarkaitseala või veevõtukoha hooldusnõudeid ei määrata.
Vastavalt Saksa Inseneride Assotsatsiooni standardile VDI4640 on mitme 100 meetri
sügavuse soojuspuuraugu puhul soovituslik minimaalne puuraukude vahekaugus kuus
meetrit, kuna aga meil on kütteperiood pikem kui Saksamaal on soovitav rajada
puuraugud teienetisest 10 meetri kaugusele.
Vastavalt piirkonna geoloogilisele läbilõikele teeb projekteerija valiku, kas rajada mitu
madalamat või üks sügav soojuspuurauk.
Alates 2010 aastast, kui muutus Veeseadus on Eestis kiiresti suurenenud
soojuspuuraukude ja soojuspuurkaevude rajamine.
Soojuspuuraukude rajamiseks tuleb eelnevalt täita”PUURKAEVU/PUURAUGU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMISE TAOTLUS” ja esitada see kohalikule omavalitsusele.