Pumba valimine

Kasulik Teada

Kontakt

PUMBA VALIMINE

Pumba valimise üldpõhimõtted.
Pump valitakse alati selline, et oleksid tagatud vee hulk ja surve, arvestades kaevu tootlikkust. Pumba tõstekõrgus moodustub veepinna kõige madalama taseme (võib langeda kuni pumbani) ja veevõtu koha kõrguste vahest, hüdrofoori rõhu ülemisest piirist (1 bar = 10 mvs) + torutakistus meetrites.

Näiteks: soovitakse vett 1 m3/h, survega 2 – 3.5 bar.
Kaevu sügavus A = 35 m,
pumba kõrgus kaevu põhjast C = 5 m,
pumba uputus A-C = 30 m, kõrguste vahe B = 5 m,
torutakistus ca 5 m.
Tõstekõrgus kokku H = 35 + 30 + 5 + 5 = 75 m.
Sobiv pump valitakse alljärgnevast tabelist, antud näite puhul 1GS-05.

p_2_3p_2_4