Tehtud tööd

Kontakt

TEHTUD TÖÖD

1. Saue valla, Vanamõisa küla uue veehaarde kahe puurkaevu rajamine ja veetõsteseadmete paigaldamine
2. Saue valla, Hüüru küla uue veehaarde kahe puurkaevu rajamine ja veetõsteseadmete paigaldamine
3. Saku aleviku kolme tsentraalse puurkaevu rekonstrueerimine ja veetõsteseadmete paigaldamine
4. Kadrina valla Kihlevere, Vohnja ja Viitna küla uute puurkaevude projekteerimine ja puurimine
5. Läti Vabariigi Incukalnsi koostööjaama kahe uue puurkaevu projeteerimine
6. Kaitseministeeriumi tellimusel Kaitseväe kolme harjutusväljaku Nursipalu, Sirgala ja Klooga teenindslinnakute puurkaevude projekteerimine
7. Seli Tervisekeskuse uue puurkaevu projekteerimine ja puurimine ning veetõsteseadmete paigaldamine
8. Tallinna Loomaaia uue tehnilise vee puurkaev-pumpla projekteerimine ja ehitamine
9. Tallinna linna, Pirita linnaosa, Kõdra tänava eramu tarbeks kahe soojspuuraugu (soojusvai) rajamine
10. Logistikafirma Via2L AS puurkaev-pumpla rekonstrueerimine