Puurkaevud

Teenused

Kontakt

PUURAUKUDE PROJEKTEERIMINE JA PUURIMINE

RK Keila Puurtööde kasutuses olev puurimistehnika võimaldab puurida puurkaeve ning teisi eriotstarbelisi puurauke sügavusega kuni 250 meetrit ja algdiameetriga 400 mm. Enamuse ekspluatatsioonipuurkaevude sügavus Eestis ei ületa aga siiski kahtesada meetrit.
Eramajapidamistes enamlevinud puurkaevude põhimanteltorude välisläbimõõt on 127 mm või 133 mm, mis võimaldab kasutada kolme- või neljatollist süvaveepumpa.
Asulate ja linnade veevarustuspuurkaevudes, kus veevajadus ulatub kümnetesse kuupmeetritesse tunnis on põhimanteltorude välisläbimõõt valdavalt 168 – 219 mm, veetõsteseadmetena kasutatakse suure tootlikkusega 6-8″ süvaveepumpasid.

Kui olete puurkaevu puurimisest huvitatud, siis tuleb vastavalt 17.07.2010.a muutunud Veeseadusele täita keskkonnaministri 29.juuli 2010.a. määruse nr. 37 lisas 1 toodud vorm “PUURKAEVU/PUURAUGU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMISE TAOTLUS” ja esitada see kohalikule omavalitsusele.

NÕUANNE: Puurkaevu asukoha koordinaatide määramiseks võite kasutada Maa-ameti infoserverit või pöörduda meie spetsialisti poole.

Peale positiivset vastust (kooskõlastust) kohalikust omavalitsusest saate tellimuse puurkaevu projekteerimiseks ja puurimiseks esitada Keila Geoloogia’le. Selleks edastage meile nimetatud kooskõlastus ja kinnistu plaan mõõtkavas 1:500 või 1:1000. Koostatud projekti saadame kohalikule omavalitsusele koos Kirjaliku Nõusoleku taotlusega, kelle ülesandeks on projekti kooskõlastuste organiseerimine. Peale projekti kooskõlastamist Keskkonnaametiga tuleb tellijal allkirjastada Kirjaliku Nõusoleku taotlus Vallavalitsuses, maksta ära riigilõiv € 31,96 (500 EEK) ning seejärel väljastab kohalik omavalitsus teile Kirjaliku Nõusoleku puurkaevu rajamiseks. Puurkaevu registreerimine Keskkonnaregistris on seatud puurettevõtte kohustuseks, hilisemat registreeringut saate vaadata Keskkonnaameti infoportaalist.
Küsimuste korral pöörduge ettevõtte spetsialistide poole e-kirjaga või telefoni teel.

Oma esmase hinnapäringu võite meile esitada siit.